Felszíni vízelvezetés

Talpas betoncsövek

Talpas betoncsövek

Hagyományos, csaphornyos illesztésű átereszcsövek cementhabarcsos kötéssel. Elsődleges alkalmazásuk: kapubejárók kialakítása. Előnyük a nyílt árkokban könnyen kialakítható sík, tömörített ágyazatra történő gyorsan elvégezhető beépítés.

Tokos-talpas, tokos betoncsövek

Tokos-talpas, tokos betoncsövek

A magasabb minőségi igényű, zárt, vízzáró csapadék és szennyvíz elvezető csatornák elemei. Előnyeik: a csövek tok részébe integrált gumigyűrű tömítés, a zsompképzés nélküli stabil ágyazat kialakításának lehetősége, és ezáltal a gyors kivitelezés a vízzáróság fokozott biztosításával.

Tokos betoncső csatlakoztató közdarab

Tokos betoncső csatlakoztató közdarab

Tokos és tokos-talpas betoncsőből készülő cső­vezetékek kiegészítő eleme, amellyel könnyen megoldható a csőelemek tokos vége felőli betonaknákhoz törté­nő csatlakoztatás. Az elemek mindkét vége azo­nos, a betoncső csapos oldalával megegyező csapos kialakítású, amely pontos csatlakozást biztosít a betoncsövek tokos végéhez. Egységes 60 cm-es elemhosszúsággal készülnek.

Betoncső előfej elemek

Betoncső előfej elemek

Vonalas létesítmények (út, vasút, töltések, közmű vagy egyéb vezetékek) és vízfolyások találkozásánál az átmeneti mederszakaszok biztonságot nyújtó építőelemei az előre gyártott beton előfejek. Alkalmazásukkal biztosítható a vízfolyás kis ellenállású rávezetése a vízáteresztő csövekre, megakadályozható az átereszek „alámosása”, könnyen építhető a vízmeder folyamatos folyásszintje.

Betoncső támfalelemek

Betoncső támfalelemek

Nyílt vízelvezető csatornák építése során biztosítani kell megadott helyeken az árkokon történő áthaladás lehetőségét. A kis és közepes árkokon az átkelő helyeket általában csőátereszekkel, dudákkal valósítják meg. Az átvezetések biztonságos oldalfalának kialakítására nyújt gyorsan építhető megoldást az előre gyártott támfalelem.

Árokburkoló elemek

Árokburkoló elemek

A szélsőséges időjárás anomáliák miatt megnövekedett csapadékelvezetési igény hazánkban is egyre fontosabbá válik. A szélsőséges mennyiségű csapadékvizet csak megfelelően kiépített, karbantartott csatornahálózattal lehet biztonságosan és veszélymentesen az adott területről elvezetni. Ennek megvalósításához a Leier Hungária Kft. kifejlesztette új árokburkoló elem-családját, melynek egyedi jellemzője a hatékony csapadékvíz elvezetés a sima belső felületeknek köszönhetően, a gyors beépíthetőség, a magas minőségű beton alapanyag és az esztétikus formai kialakítás.

 

 

Árokelem

Árokelem

Az elavult, karbantartás hiányából adódóan erodált földmedrű, nyílt belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek mielőbbi felújítását, tartós, könnyen kezelhető új rendszerek könnyű kiépítését teszi lehetővé az új ÁE árokelem-család. Alkalmazása a szűk, keskeny, kanyargós, nagyobb munkagépekkel nehezen megközelíthető helyeken jelent előnyt.

Surrantó elem

Surrantó elem

Rézsűs partfalak, töltések, mederoldalak védelme érdekében a felettük összegyűlő vizeket célszerű irányított módon, kiépített csatornákon keresztül levezetni. Ilyen csatornaépítő elem a rézsűkbe építhető vízlevezető surrantó elem. A könnyű, kézzel is mozgatható elemekkel a kijelölt nyomvonalon kialakított, megfelelő tömörségű zúzottkő ágyazaton, átfedéssel egymásba csatlakoztatva lehet gyorsan és biztonságosan vízlevető csatornát kialakítani, amely megvédi a rézsűt a csapadékvíz okozta eróziótól.

Surrantó elemek beépítése

A surrantó csatornák építése során az elemeket a rézsű oldalán kialakított, tömörített zúzottkő ágyazatú árokban, a befogadótól felfelé haladva, a felső elemet az alsóba csúsztatva kell haladni. Az elemek átfedése és a rézsű meredeksége biztosítja, hogy az elemek csatlakozásánál nem kell külön vízzáró tömítést kialakítani. A surrantó csatorna felsőrészén a víz bevezetésénél surrantó előfej elemet, vagy helyszínen kialakított monolit beton rávezetést kell alkalmazni. A csatorna alsó, kivezető részén az esetleges ki- vagy bemosódásokat a vizet befogadó csatorna medrének megfelelő méretű szilárd burkolásával (mederlap, gabion paplan, vízépítési terméskő) kell megakadályozni. A lefolyó víz energiájának megtörésére energiatörő elemeket kell beépíteni.

Keretelemek

Keretelemek

Magas vízhozamú vízelvezető árkok, patakok közút, vasút alatt történő átvezetésére, valamint hüllők és kisállat átjárók készítésére alkalmas elemek.

Feliratkozás hírlevélre