Tavaszi termékkínálat 2020

2  Beépítési tanácsok és leírások elérhetők: www.youtube.com/user/Leiermarketing , illetve kaiserstein.leier.hu/downloadmanager/index/id/10/m/20 TAVASZI TERMÉKKÍNÁLAT Leier Kaiserstein lapburkolataink jelentős részét már gyárilag Kaiserclean szennyeződésmérsék- lő hatású felületkezeléssel kínáljuk. Ez a kezelés segítheti a mindennapi használat során a bur- kolatot érő, esztétikailag erősen kifogásolható szennyezőhatások okozta elváltozások elleni védelmet, de nem mentesíti a burkolat hasz- nálóját felelősségtől. Az alábbiakban kitérünk a burkolatot ért néhány szennyeződés eltávolítá- sára, az egyes tisztítószerek használatára. Egyes esetekben a nagy koncentrációban alkalmazott, oldószert tartalmazó tisztítószerek, valamint hosszú hatásidők felületkárosító hatásúak lehet- nek. Ezért azt javasoljuk, hogy a tisztítást először kisebbkoncentrációbanalkalmazott szerrel, vagy egy nem feltűnő területen próbálja elvégezni. ENYHE SZENNYEZŐDÉSEK Az impregnálószerrel történő felületi kezelésnek kö- szönhetően a kezelt felületek a natúr felületeknél könnyebben kezelhetők. A Kaiserclean kezelésű, de általában az impregnált burkolatok enyhe szennyező- déstől történő tisztítása meleg vízzel, szükség esetén általános kereskedelmi forgalomban kapható natúr- szappanal történő enyhe dörzsöléssel lehetséges. Folyamatos, intenzív használatnak kitett burkolatok esetében a felületimpregnálást 2 évente javasoljuk megismételni! ERŐS SZENNYEZŐDÉSEK Tartósanmegmaradó szerves anyagú szennyeződések tisztításához klórtartalmú kőtisztító szer alkalmazását javasoljuk. Ez az eljárás használható az év eleji általános fenntartási tisztítás alkalmával is! Tisztítás után célszerű a védelmet fokozó impregnálás elvégzése! OLAJ SZENNYEZŐDÉSEK Ha ásványolaj származékok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törlő- ronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. A szennyeződéseket meleg vízzel és tenzid- tartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolíthat el. A felsúrolt felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Ma- kacs szennyeződések esetén olaj- és zsíreltávolító sze- rekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen szer alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő he- lyen javasoljuk elvégezni. ZSÍRFOLTOK A burkolatra került friss zsír (vagy vaj) foltokat papírtör- lővel itassa fel vagy a nagyobb szilárd maradványokat óvatosan kaparja fel. A megmaradt foltot meleg vízzel és felületaktív mosószerrel végzett súrolással lehet eltávolítani. A mosószeres tisztítás után a felületet bő vízzel kell leöblíteni, majd szükség esetén a folyamat ismétlése vezet a tiszta burkolat eléréséhez. A külö- nösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztító- szerrel vagy olajszennyeződést tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. Oldószereket tartalmazó szerek megsérthetik, elszínezhetik a burkolat felületét, ezért először kisebb felületen végzett próbatisztítást javasolunk! MUSTÁR ÉS KETCHUPFOLTOK Még folyós állapotú maradványokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a le- hető legrövidebb időn belül távolítsa el. Enyhe, friss szennyezés esetén már szódavíz használata is segíthet a tisztításban. A már beszáradt szennyeződéseket me- leg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel kefélje át és bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtar- talmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öb- lítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! RAGADÓS ITALOK OKOZTA FOLTOK Ha ragadós italok, üdítőitalok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törlő- ronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. Enyhe, friss szennyezés esetén tisztítószerként használhatunk szódavizet is. Makacsabb szennye- ződéseket meleg vízzel és klórtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolíthat el. A tisztító- szerek megváltoztathatják a burkolat felületi megjele- nését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást! Kólával történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávo- lítóval tisztítani! VÖRÖSBOR Még nedves állapotú vörösborfoltokat a szennyező- dés kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. Amár beszá- radt szennyeződéseketmeleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel (semleges szappannal) kefélje át. Ezt követően a felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztító- szerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkal- mazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! KÁVÉ- VAGY TEAMARADVÁNYOK Még nedves állapotú tea- vagy kávéfoltokat a szennye- ződés kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. Enyhe, friss szennyezés esetén már szódavíz használata is segíthet a tisztításban. Erősebb szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő keféléssel távolíthat el. Szükség esetén a tisztítási fo- lyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg víz- zel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! Cukortartalmú itallal történő szennyezéseket nem sza- bad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolító- val tisztítani! GYÜMÖLCSFOLTOK Enyhe és friss, gyümölcsfoltok okozta szennyeződések eltávolítására tett kísérlet már szódavíz használatával is eredményre vezethet. A már beállt szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószer- rel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel kefélje át és bő vízzel öblítse le. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg víz- zel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! A gyümölcsök természetes cukrot tartalmaznak, ezért az általuk okozott szennyeződéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani! NÖVÉNYEK LEVELEI ÁLTAL OKOZOTT SZENNYEZŐDÉSEK A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. A burkolatra felvitt tisztítószert hosszabb ideig hagyja hatni, majd bő vízzel öblítse le a felületet. A kívánt hatá- sa elérése érdekében a tisztítás folyamata ismételhető. A tisztítószerek megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást! ALGA- ÉS MOHAFOLTOK A burkolat alga- és/vagy mohafoltjait klórtartalmú tisztítószerekkel kezelje. A tisztítószert elegendő ide- ig hagyja a burkolaton, hogy kifejthesse a hatását. Makacs szennyeződés esetén az eljárás hosszabb hatásidőt biztosítva megismételhető. Extrém erős szennyeződés esetén javasoljuk csak moha- és algael- távolító szerek alkalmazását. Amennyiben szükséges, ez a kezelés is megismételhető klórtartalmú tisztító- szer használatával. Tisztítást után a felületet bő vízzel öblítse le. A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÁSA A letapadt rágógumi maradványait először egy kés- sel óvatosan távolítsa el a felületről. A még ragadós rágógumit először óvatosan húzza le a felületről, vagy jégspray segítségével fagyassza le a burkolaton. A fagyasztás után a rágógumi elveszti rugalmasságát, és egy spatula segítségével eltávolítható a felületről. Amennyiben szükséges, a fennmaradó szennyeződést eltávolítására klórtartalmú tisztítószert alkalmazhat. Leier Kaiserstein térkő és lapburkolatok védelme, ápolása és tisztítása

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=